Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011


ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΔΟΝΗΣ(ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ)
170x120 λάδι σε μουσαμά, κολάζ, άμμος

ΕΡΩΤΑΣ
170x120 λάδι σε μουσαμά, κολάζ, άμμος


ΚΟΥΡΟΣ
180x70 λάδι σε μουσαμά, κολάζ, άμμος


ΚΟΡΗ
180x70 λάδι σε μουσαμά, κολάζ, άμμος

Η ΛΗΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΚΝΟΣ
135x120 λάδι σε μουσαμά, κολάζ, άμμος





60x60 λάδι σε μουσαμά

60x60 λάδι σε μουσαμά, άμμος

60x60 λάδι σε μουσαμά, άμμος

60x60 λάδι σε μουσαμά, άμμος




λάδι σε χαρτί

λάδι σε χαρτί


λάδι σε χαρτί

λάδι σε χαρτί

λάδι σε χαρτί

λάδι σε χαρτί




Ο ΜΙΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ
170x120 λάδι σε μουσαμά, κολάζ

Ο ΜΙΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ

170X120 λάδι σε μουσαμά, κολάζ

170x120 λάδι σε μουσαμά, κολάζ

170x120 λάδι σε μουσαμά, κολάζ

170x120 λάδι σε μουσαμά, κολάζ