Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011


ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΔΟΝΗΣ(ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ)
170x120 λάδι σε μουσαμά, κολάζ, άμμος

ΕΡΩΤΑΣ
170x120 λάδι σε μουσαμά, κολάζ, άμμος


ΚΟΥΡΟΣ
180x70 λάδι σε μουσαμά, κολάζ, άμμος


ΚΟΡΗ
180x70 λάδι σε μουσαμά, κολάζ, άμμος

Η ΛΗΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΚΝΟΣ
135x120 λάδι σε μουσαμά, κολάζ, άμμος

60x60 λάδι σε μουσαμά

60x60 λάδι σε μουσαμά, άμμος

60x60 λάδι σε μουσαμά, άμμος

60x60 λάδι σε μουσαμά, άμμος
λάδι σε χαρτί

λάδι σε χαρτί


λάδι σε χαρτί

λάδι σε χαρτί

λάδι σε χαρτί

λάδι σε χαρτί
Ο ΜΙΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ
170x120 λάδι σε μουσαμά, κολάζ

Ο ΜΙΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ

170X120 λάδι σε μουσαμά, κολάζ

170x120 λάδι σε μουσαμά, κολάζ

170x120 λάδι σε μουσαμά, κολάζ

170x120 λάδι σε μουσαμά, κολάζ
Ο ΜΙΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ


ΜΟΝΑ ΛΙΖΑ 2010
170x120 πίνακας λάδι σε μουσαμά, 110x110,κατασκευή από ξύλο,χαρτί,πλαστικό, βελούδο

ΜΟΝΑ ΛΙΖΑ 2010

170x120 λάδι σε μουσαμά

165x100 λάδι σε μουσαμά

100x100 λάδι σε μουσαμά

100x100 λάδι σε μουσαμά
60x60 λάδι σε μουσαμά

60x60 λάδι σε μουσαμά, φύλλο χρυσού

60x60 λάδι σε μουσαμά, φύλλο χρυσού


170x100 λάδι σε μουσαμά100x100 λάδι σε μουσαμά

160x130, 130x100 λάδι σε μουσαμά

160x130 λάδι σε μουσαμά

160x130 λάδι σε μουσαμά


160x130 λάδι σε μουσαμά


185x180χ74 κατασκευή από ξύλο,χαρτί,πλαστικό και λάδι σε μουσαμά


170x100 λάδι σε μουσαμά

170x100 λάδι σε μουσαμά

170x 100 λάδι σε μουσαμά

170x100 λάδι σε μουσαμά
160x130 λάδι σε μουσαμά

160x130 λάδι σε μουσαμά

100x100 λάδι σε μουσαμά

240x170 λάδι σε μουσαμά


170x110 λάδι σε μουσαμά
170x100 λάδι σε μουσαμά

170x90 λάδι σε μουσαμά

170x90 λάδι σε μουσαμά

53x45 λάδι σε μουσαμά

170x100 λάδι σε μουσαμά


Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

170x100 λάδι σε μουσαμά


170x65 λάδι σε μουσαμά, φύλλο χρυσού

160x130 λάδι σε μουσαμά

160x130 λάδι σε μουσαμά


ΣΚΑΚΙΕΡΑ 160x180 λάδι σε μουσαμά

160x130 λάδι σε μουσαμά

180x100 λάδι σε μουσαμά


130x100 λάδι σε μουσαμά


180x100 λάδι σε μουσαμά